Privacy Policy

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο https://uniai.gr/, (εφεξής «Ιστότοπος»).

Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «UniAΙ» (εφεξής «Εταιρία»), ο οποίος εδρεύει στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες αυτού (εφεξής «Χρήστες»). 

Ο Οργανισμός είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει μέσω του Ιστοτόπου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφ’ εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν. 4624/2019. Στην παρούσα ενημέρωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, τα μέσα και τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

 • Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συλλεγούν κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, είναι τα ακόλουθα:

 • Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Οργανισμού μας, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την σχετική φόρμα  συλλέγουμε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ημερομηνίας γέννησης, του φύλου, του αριθμού τηλεφώνου, του λογαριασμού LinkedIn, του πανεπιστημίου και του τμήματος φοίτησης και του βιογραφικού.

 

 • Εάν επιθυμείτε να γίνετε συνεργάτης του Οργανισμού μας, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την σχετική φόρμα συλλέγουμε πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου, της θέσης εργασίας. της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού επικοινωνίας και του λογαριασμου LinkedIn. 

 

 • Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της σχετικής φόρμας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του επωνύμου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 • Πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μέσω εργαλείων, όπως τα cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών και σχετίζονται με την ανάλυση της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και συναφών τεχνολογιών, επισκεφτείτε τη σχετική ενότητα «Πολιτική Cookies».

 

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Στο πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου, ο Οργανισμός επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

 • Σύμβαση

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αναγκαία για την εγγραφή μελών [άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ].

 • Νομική Υποχρέωση

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία [άρθρο 6, παρ. 1 (γ’) ΓΚΠΔ].

 • Έννομο Συμφέρον

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή/και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίων, Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών ή στο πλαίσιο εξωδικαστικής διαδικασίας [άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ].

 • Συγκατάθεση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε από εμάς newsletter, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας μέσω της ειδικής φόρμας στον Ιστότοπο και να εγγραφείτε στη σχετική υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση, θα επεξεργαστούμε το όνομα, το επώνυμο, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δηλώσατε για ενημερωτικούς και προωθητικούς σκοπούς [άρθρο 6, παρ. 1 (α’) ΓΚΠΔ].

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

O Οργανισμός ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα  προσωπικά σας δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

 • Σε  συνεργαζόμενα άτομα που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα.
 • Σε άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έναντι του οποίου ο Οργανισμός μας έχει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα να γνωστοποιήσει τα ως άνω δεδομένα.

Ο Οργανισμός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι συνεργάτες της να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. 

 1. Πώς προστατεύει ο Οργανισμός τα δεδομένα σας;

Ο Οργανισμός μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης, επεξεργασίας, διαγραφής, τροποποίησης ή οποιασδήποτε άλλης χρήσης των δεδομένων.

 

 1. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Οργανισμός τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Μετά την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Οργανισμού.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,

 

 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,

 

 •  το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

 

 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

 

 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,

 

 •  το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος και,

 

 • το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ελεύθερα και άμεσα κατά τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού αιτήματός σας προς τον Οργανισμό μας, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

 1. Δικαίωμα Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε, ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@uniai.gr.